Dane Fundacji

KRS: 0000512465
NIP: 9662092603
Regon: 200861658

Nr rachunku: 39203000451110000003875620

Adres korespondencyjny:
Jurowce ul. Przyleśna 7
16-010 Wasilków