Podsumowanie projektu „Budujemy Zdrowe Więzi” II edycja – 2016

„Budujemy zdrowe więzi” – warsztaty rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców – II edycja już za nami.  W okresie od 11.04. do 15.06.2016 r. dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Białegostoku mogliśmy zorganizować i przeprowadzić spotkania oparte na formule Szkoły dla Rodziców.

Udział w projekcie zakładał, iż 10 popołudni uczestnicy warsztatów spędzą poza domem, by przez 3 godziny w grupie kilkunastu osób szkolić się, w jakże ważnej dziedzinie, jaką jest wychowanie. Celem głównym projektu było rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji rodziców z dziećmi. Chcieliśmy rodzicom przekazać wiedzę na temat tego jak aktywnie słuchać swoje dzieci, jak  wyrażać oczekiwania i tworzyć zasady panujące w rodzinie, jak skutecznie komunikować się z dziećmi i domownikami, jak efektywnie współpracować z dzieckiem, jak również jak modyfikować nieodpowiednie zachowania dziecka bez stosowania przemocy. Przyznacie, że założenia były wspaniałe! Jak się zapewne domyślacie – realizacja ich również.

 

Chęć wzięcia udziału w warsztatach wyraziło 16 uczestników. Z przyczyn osobistych i losowych, w pełnym cyklu uczestniczyło 13 osób. Jesteśmy zachwyceni faktem, iż coraz więcej rodziców świadomie angażuje się w poprawę relacji interpersonalnych w rodzinie.  Podczas warsztatów udało się stworzyć niezwykle przyjazną atmosferę, pełną zaufania i otwartości. Pozwoliło to, by uczestnicy warsztatów otwarcie i bez lęku brali czynny udział w zajęciach. Nie zabrakło podczas zajęć wprowadzeń tematycznych omawianych tematów, ćwiczeń praktycznych, dram i scen sytuacyjnych, które animowali zarówno prowadzący, jak i uczestnicy i nade wszystko – prac domowych, by zdobywana wiedza przenosiła się na grunt rodzinnych relacji.

Każdy znalazł odpowiedź na aktualne potrzeby i problemy pojawiające się w jego rodzinie. Bowiem sprawdzony zakres naszych warsztatów, porusza najbardziej naglące tematy wychowawcze tj. stawianie granic i formułowanie zasad w domu, szeroko omówiony i przepracowany temat emocji i uczuć, zachęcanie do współpracy, rozwiązywanie sytuacji trudnych, zachęcania do samodzielności. Warsztaty ukazywały również metody, jakie można stosować zamiast kar i pochwał. Mimo to, uczestnicy w ankiecie po warsztatach akcentowali, iż warto byłoby wydłużyć warsztaty, gdyż trudnych tematów nie zabraknie, a przepracowywanie ich w ramach grupy warsztatowej znacznie pomaga we wcielaniu zmian w domu.

Dzięki sugestiom warsztatowiczów coraz bardziej skłaniamy się do stworzenia grupy wsparcia dla świadomych  rodziców, którzy chcą wychowywać swoje potomstwo w duchu szacunku, przyjaźni, bez stosowania przemocy, pracujących nad własnym rozwojem. Jednym słowem – chcących budować ZDROWE WIĘZI !!!

Dziękujemy serdecznie naszym kochanym pedagożkom, które podczas warsztatów sprawowały opiekę nad dziećmi uczestników – pozwoliło to na uczestniczenie w projekcie 3 małżeństwom oraz pozostałym rodzicom, którym trudno było zorganizować opiekę nad dziećmi.  Dzieci spędzały czas na zabawach, grach, rozwijaniu zainteresowań i aktywnych zajęciach w świetlicy i na podwórku. Frajdą dla dzieci było spędzenie Dnia Dziecka na wspólnych zabawach i obowiązkowo – lodach!!!

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 43, która zawsze życzliwie nas przyjmuje w swoich progach. Jesteśmy wdzięczni za otwartość, przychylność i zrozumienie dla idei, która nam przyświeca.

Dziękujemy również uczestnikom warsztatów! Wspaniale było patrzeć na zmiany, które w Was następowały. Za ciepło, entuzjazm, empatię i każde dobre słowo – dziękujemy!!!

Życzymy, by Wasze domy stawały się coraz bardziej i bardziej przystaniami spokoju, miłości, wzajemnego zrozumienia i wsparcia.