Podsumowanie projektu „Budujemy Zdrowe Więzi”

2minW okresie od 8 października do 10 grudnia 2015 roku 12-osobowa grupa rodziców uczestniczyła w projekcie współfinansowanym z budżetu Miasta Białystok „Budujemy zdrowe więzi”. Były to warsztaty rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców. Opierały się na sprawdzonej formule Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zajęcia odbywały się w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej Nr 43 w Białymstoku.

 

Podczas cotygodniowych 3-godzinnych spotkań staraliśmy się rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji i mediacji rodziców, m.in.: aktywnego słuchania, wyrażania oczekiwań i formułowania zasad, skutecznego komunikowania się, efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowania nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy.

 

Nie zabrakło takich tematów jak: uczucia, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności i współpracy, pochwał i kar oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych metodą bez porażek. Spotkania miały również charakter praktyczny – dawały możliwość przećwiczenia wielu sytuacji w grupie. Uczestnicy warsztatów w ankiecie ewaluacyjnej pisali, iż to właśnie takie ćwiczenia oraz doświadczenia innych uczestników grupy inspirowały do podejmowania zmian.

Dzięki naszym działaniom rodzice mogli doskonalić swoją postawę rodzicielską, minimalizować skutki popełnionych nieświadomie błędów i nauczyć się właściwego podejścia do swoich pociech. Rodzice starszych dzieci i nastolatków otrzymali konkretną pomoc, by zweryfikować swoje metody wychowawcze i upewnić się, czy sposób, w jaki komunikują się ze swoim dzieckiem, nie zaburza jego osobowości i faktycznie służy realizacji takich celów, jak wychowanie do odpowiedzialności, obowiązkowości, samodzielności, poszanowania norm i zasad etyczno-moralnych.

Spotkania przebiegały w bardzo życzliwej i ciepłej atmosferze. Rzec by się chciało, iż 10 tygodni minęło niepostrzeżenie, były okazją do stworzenia klimatu zaufania i bliskości. Uczestnicy w superlatywach wypowiadali się o prowadzących trenerkach oraz formule warsztatów. Wiele ciepłych słów, które usłyszałyśmy na koniec warsztatów, motywuje do dalszego działania na rzecz rodzin. Nasze cudne wolontariuszki dorzuciły swoją bardzo ważną cegiełkę, gdyż zapewniły profesjonalną opiekę nad dziećmi uczestników warsztatów. Prowadziły wiele kreatywnych zabaw ruchowych, plastycznych i muzycznych. Dzięki zapewnieniu opieki nad dziećmi w projekcie mogły uczestniczyć małżeństwa. Było to dla nas wielką radością, gdyż udział obojga rodziców w warsztatach daje większe szanse zmiany w rodzinie.

Dziękujemy trenerkom, wolontariuszkom oraz uczestnikom warsztatów.

Wierzymy, że zdobyte umiejętności będziecie stosować w swoich domach, w których niech gości pokój, zaufanie i mądra miłość. Podziękowanie ślemy również w kierunku Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 43 – dziękujemy za otwartość i życzliwość.

A dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wziąć udział w naszych warsztatach zacytuję żonę jednego z uczestników projektu, która przez 10 wieczorów zostawała sama z małymi dziećmi w domu:

„Stałeś się jeszcze lepszym ojcem!”

Tak więc czujcie się zaproszeni na kolejne edycje warsztatów i trzymajcie kciuki, byśmy pozyskali fundusze na ponowne ich zorganizowanie.