„Rodzice nastolatka” – III część Szkoły dla Rodziców

nastolatek

  • Czy wiesz jak ma postępować rodzic, by utrzymać dobre relacje z nastolatkiem?
  • Czy potrafisz pomóc nastolatkowi przebrnąć przez trudny okres dojrzewania?
  • Czy chciałbyś poznać i zrozumieć zmiany zachodzące w twoim dorastającym dziecku?

Okres dojrzewania  jest trudny zarówno dla młodzieży, jak i ich rodziców. Proponujemy wsparcie dla rodziców nastolatków w postaci cyklu 8 cotygodniowych spotkań psychoedukacyjnych, podczas których rodzice mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju psychologicznego i biologicznego swoich nastoletnich dzieci. Warsztaty mają pomóc w zrozumieniu nastolatka oraz w radzeniu z problemami wychowawczymi okresu dojrzewania. W trakcie kolejnych spotkań rodzice doskonalą swój warsztat wychowawczy poznając, np. cele życiowe nastolatka, ćwicząc ustalanie granic oraz  jak mówić o uczuciach i zachęcać nastolatków do współpracy, co robić zamiast karania, jak wspólnie rozwiązywać konflikty. Znaczną część warsztatów poświęca się na zagadnienia dotyczące rozmów z nastolatkami na trudne tematy (uzależnienia, media, seks). Zajęcia przebiegają w atmosferze zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Wiemy bowiem jak ważne jest stworzenie grupy samopomocowej, w której można swobodnie rozmawiać na nurtujące tematy dorastających dzieci.

Warsztaty obejmują tematykę wieku dorastania:

  • młodzieńczy bunt;
  • pragnienie akceptacji;
  • potrzeba decydowania o sobie;
  • przedwczesne zainteresowanie seksem;
  • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna;
  • niebezpieczeństwa mediów.