Zapraszamy na warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji”

barBiałostocka Akademia Rodziny i Fundacja „Cud Miód Rodzina” zapraszają na cykl warsztatów „Rodzeństwo bez rywalizacji”. „Rodzeństwo bez rywalizacji” to II część programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty.

 

Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Przewidywana liczba godzin – 40 godzin dydaktycznych (w cyklach 4 godz. x 10 spotkań).
Zapisać się mogą osoby, które ukończyły pierwszą część szkoły. (Tytuł I części: „Jak skutecznie komunikować się z dziećmi?”).

Prowadzący:

Maria Ostrowiecka – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (1999 r.), neurologopedka (UMCS, 2011), dogoterapeutka (2010). Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, ORE 2014). Certyfikowana realizatorka dwóch części programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Mama 5-letniej Weroniki.

Iwona Jaźwińska – z wykształcenia polonistka, neurologopedka pracująca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach. Certyfikowana realizatorka trzech części programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W życiu osobistym mężatka z trzydziestoletnim stażem, dumna z dorosłych dzieci matka.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2015 r. w godz. 16.30-20.00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w Sali nr 115.

W trakcie trwania warsztatów, organizatorzy zapewniają fachową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 lat w budynku Białostockiej Akademii Rodziny przy ul. Sokólskiej 1.

Adres wydarzenie i zapisy:

http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci/158/warsztaty-rodzenstwo-bez-rywalizacji/